Projectes 4. Pavelló d’escultura: Richard Serra

L’exercici consisteix en la realització d’un pavelló expositiu per albergar vuit escultures de gran format de Richard Serra en un moll al nord del Port Olímpic.

El volum i la superfície dels espais del pavelló s’hauran de definir en funció del programa expositiu, és a dir, de la sèrie d’escultures que cal exposar, i sobretot, de la manera en què es volen exposar. El dimensionat del pavelló és lliure i no es proposa una superfície definida.

El gran format de les escultures farà necessari l’estudi de com han de ser observades: des de quina posició, de prop, de lluny o des de dalt, quin volum admesos al seu voltant, comprimit o dilatat, etc. L’estudi de la proporció dels espais expositius per tant, serà clau per poder definir aquests aspectes i conseqüentment organitzar la definició volumètrica del pavelló en el seu conjunt.

Caldrà estudiar i organitzar urbanísticament la plataforma sobre la qual es fixarà el pavelló. Haurà d’estudiar amb atenció la relació entre l’edifici i l’espai públic que l’envolta o què genera. No s’imposarà una definició arquitectònica a priori del projecte: aquest podrà oscil lar entre un objecte autònom i conclusiu o fondre els seus límits amb l’espai públic.

Caldrà estudiar el recorregut intern i la seqüència espacial per la qual el visitant transitarà: com s’aproximarà a les escultures, com les observarà, com s’allunyarà o com interactuarà amb elles. De la mateixa manera tindrà una clara importància la definició de com s’accedeix a ell i com es defineix el límit entre exterior i interior de l’edifici.

L’estudi de la llum natural dels diferents espais expositius (o de l’espai expositiu) serà fonamental. Caldrà definir des d’on, com i amb quina intensitat es vol il luminar les peces i els espais, emfatitzant i caracteritzant sensorialment, d’acord amb el seu ús i amb la seqüència espacial de visita que es plantegi.

La materialització de la proposta serà al mateix temps un element important. Les qualitats constructives i sensorials dels materials elegits en la proposta i la seva interacció amb els elements exposats serà un altre dels aspectes a tenir en compte.

Per últim remarcar que el projecte haurà d’estar desenvolupat amb consciència constructiva, l’exercici consistirà en traslladar coherentment la idea conceptual en idea constructiva. Per tant es requerirà una definició clara dels elements constructius principals que sustentarà la formalització arquitectònica del pavelló i que conseqüentment materialitzaran la idea conceptual.

 

Dossier de curs disponible a la intranet (Projectes 4 . Material)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s