Ref: Conceptes físics

so
1 m. [LC] [FIF] [CO] Impressió produïda en l’òrgan de l’oïda per les vibracions elàstiques d’un cos que es propaguen en tots els medis materials en forma d’ones. Un so agut o alt. Un so greu o baix. L’altura o to d’un so. La intensitat d’un so. El timbre d’un so.
2 m. [LC] [MU] [FIF] Sensació produïda en l’òrgan de l’oïda deguda a impulsions que ocorren regularment. El so del violí, de la flauta. L’he reconegut en el so de la veu. El so de les campanes. Un so metàl·lic. Músic pagat fa mal so. Entrem a treballar a so de campana.
http://ca.wikipedia.org/wiki/So

soroll
m. [FIF] Conjunt de fenòmens vibratoris, generalment de l’aire, que són percebuts pel sistema auditiu i provoquen en l’ésser humà, sota certes condicions, una reacció de rebuig.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Soroll

reflexió
1 f. [LC] [FIF] Acció de reflectir o de reflectir-se la llum, el so, etc.; l’efecte. La reflexió de la llum. Les lleis de la reflexió.
2 1 f. [FIF] Modificació de la trajectòria d’una partícula, d’un raig o del front d’una ona quan incideixen sobre una superfície límit del medi per on es mouen.
2 2 [FIF] reflexió acústica. Fenomen pel qual, en interposar-se un objecte en l’àmbit d’una ona acústica, part de l’energia torna cap al medi original i una altra part és absorbida i transmesa per l’objecte.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3

reverberació
1 f. [LC] [FIF] Acció de reverberar; l’efecte.
2 f. [FIF] Reflexió del so a les parets d’un local tancat en virtut de la qual, un cop sentit el so que s’ha propagat directament des del lloc on s’ha produït, hom encara el continua sentint a causa de les ones que es van reflectint successivament a les parets.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3

eco
m. [LC] [FIF] Repetició d’un so produïda per la reflexió de les ones sonores. Sentir un eco. Sols l’eco responia a la seva veu.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eco

difracció
f. [FIF] Fenomen d’interferència múltiple produït pel caràcter ondulatori de la llum o de qualsevol altra ona. Difracció de la llum per una escletxa.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3

absorció
f. [QU] [FIF] En fís., pèrdua d’intensitat d’un feix de radiacions o de les ones sonores en travessar un medi absorbent.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3_(so)

One thought on “Ref: Conceptes físics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s