“Escola de música” (Hamburg) d’EMBT

escola-hamburg-0

Concurs: 1997 (primer premi)
Projecte i obra: 1997-2000

“La forma convexa de la façana és més coherent amb l’arbre… volum, reflexions.”

“Els arbres existents al lloc defineixen el marc del projecte.
L’edifici està situat entre aquests arbres i la qualitat volumètrica dels mateixos es barreja amb la façana transparent de la nova escola.
Darrera d’aquesta façana s’hi troba l’àrea d’espera pels alumnes -gairebé com aprenent sota els arbres-.
El nou edifici intenta reconèixer el context existent i els edificis del voltant.”

“El material de les façanes és el maó -groc i vermell-, excepte en la façana que dóna al carrer, una construcció de vidre i ferro amb panells metàl·lics de colors.
El paisatge es fa evident contínuament a l’edifici -vidre i panells metàl·lics encerclen els arbres- i els murs de maó es refereixen, amb el seu color i la seva textura, a l’escola veïna.”

“L’escola està dividida en una zona pública (cafeteria, classes de conferències, etc) i una privada (aules, administració), connectades amb una entrada comuna.
La cafeteria està oberta al parc.
L’administració, més les àrees d’informació i relacions públiques, ocupa la planta baixa, i les aules es troben a la primera i segona plantes, amb l’àrea del hall entre els arbres.
Una sèrie de rampes i escales condueix des del hall d’entrada a l’auditori a la primera planta.
Aquesta connexió aconsegueix una processió cerimonial dels visitants i serveix d’escenari pels actes públics.”

“L’estructura de la façana al carrer està construïda amb pilars rodons i bigues, com fragments dels arbres que circunden l’edifici.
La façana interior de formigó i l’exterior estan pintades amb franges de colors diferents.”

“La introducció del color a les façanes podrà aportar alegria a l’escola.
El conjunt d’aquests elements -color i llum- que connecten el paisatge a l’estructura expressa en un edifici l’energia i la joventut dels nens i la música.”

EMBT (Enric Miralles i Benedetta Tagliabue)

escola-hamburg-4

escola-hamburg-1

escola-hamburg-3

escola-hamburg-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s