Lliurament final: Divendres 20 de març

Les làmines hauran de ser en format A1.
El contingut mínim exigit serà:
– Memòria d’una extensió d’uns 3 A4 però incorporada a les làmines A1.
– Làmina A1 conceptual, on s’expliquin les idees principals del projecte.
– Planta d’emplaçament (amb el nord indicat)
– Plantes, alçats i seccions descriptius del projecte (mínim E 1/200).
– Seccions constructives (mínim dues) pels punts més significatius del projecte (E 1/20)
– Quadre de superfícies
– Fotos de les maquetes incloses a les làmines (o totes agrupades en un sol A1)
– Representacions tridimensionals (dibuixos a mà alçada, fotomuntatges, renders, aquarel·les, collages,…) que expliquin els diferents espais del projecte.
– Maqueta conceptual, maquetes del procés i maqueta final.

3 thoughts on “Lliurament final: Divendres 20 de març

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s