Jury intermig (20.02.2009)

Aquest divendres 20 de febrer de 2009, d’11 a 18h, tenim jury general.
A les 11h han d’estar tots els treballs penjats a les parets de l’aula i les maquetes exposades sobre les taules.

Grup A. Vaíllo:
1. Maqueta conceptual
2.  Documentació gràfica (A1)
Contingut:
– 2.1.  Planta general de Caldes amb localització genèrica
Ubicació i relació amb l’entorn pròxim
– 2.2. Planta/es conceptual de l’edifici
Organització de les àrees i relació entre parts
– 2.3. Imatge de l’edifici
– 2.4. Secció conceptual i imatge interna
– 2.5. Breu memòria conceptual:
> concepte i idea germinal
> mecanisme de desenvolupament de projecte
> regles de joc i procés
> relació amb el lloc
El grafisme triat ha de ser coherent amb la idea central del projecte, i ha de reforçar el concepte a transmetre.
De la mateixa manera, la maqueta conceptual ha de respondre essencialment i eficaçment a la definició del projecte en aquells aspectes genèrics.

Els altres professors no han especificat tan detalladament el contingut de la presentació, però tots heu de dur maqueta, memòria escrita i el material gràfic necessari (plànols, vistes,…) per explicar el projecte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s