Casa al Cap Ferret (França) de Lacaton & Vassal

L’equip d’arquitectes Lacaton & Vassal, establert a Bordeus/Bordeaux, està format per Anne Lacaton (1955) i Jean Philippe Vassal (1954).
Si bé en l’inici de la seva carrera professional van ser coneguts per les seves propostes innovadores en l’àmbit de l’habitatge unifamiliar, a l’atrevir-se a utilitzar materials i tecnologies alienes a la disciplina tradicional arquitectònica, la seva obra ha evolucionat cap a projectes de major envergadura (com la Universitat de Grenoble o el Palais de Tokio a París) que mantenen intactes els seus objectius originals.
La seva obra no es basa en una preocupació per la forma, sinó que és el resultat d’un procés projectual sustentat per temes com la recerca tipològica, la maximització de la superfície construïda per a un pressupost donat, l’optimització energètica o la utilització racional i intel·ligent de nous materials que els permetin oferir solucions òptimes i enginyoses als requeriments dels clients.
La innovació tecnològica i els materials (policarbonat, hivernacles industrials) s’usen per aconseguir el preu més ajustat que permeti construir els espais més grans possibles amb una imatge contundent i moderna sense concessions a solucions prototípiques. És doncs una manera de fer singular que obre nous horitzons a la manera d’operar arquitectònica.

Casa al Cap Ferret, Bordeus / Bordeaux, França
1998
180 m2 + 30 m2 terrassa
123.000 €
El terreny, orientat a sud-est i desocupat durant molt de temps, era una de les últimes parcel·les no construïdes a la vora del Bassin d’Arcachon.
Un fragment de duna de sorra s’eleva i tot seguit torna a baixar cap al Bassin, recobert d’arboç, mimoses i de 46 pins.
Com preservar la duna i la seva vegetació i al mateix temps construir la casa?
Evitar la tala dels pins i la deforestació del sotabosc, ja que l’impacte, vist des del Bassin, és especialment sensible.
Aixecar la casa per sobre del terreny per beneficiar-se de les vistes.
Excloure els aterrassaments pesats i particularment degradants del sòl de sorra: dotze micro-pilots són enterrants a 8-10 m de profunditat. A sobre s’hi monta una estructura metàl·lica que llisca entre els arbres.
La façana que dóna al Bassin és oberta i envidriada, els altres tres costats són més tancats i entretallats per obertures verticals transparents.
L’alçada sota la plataforma és variable, però sempre suficient per permetre-hi el pas.
La cara inferior, com les façanes laterals, està constituïda per plaques d’alumini, de manera que es crea un cel artificial gràcies al reflex de la lluminositat de les onades del Bassin.
La coberta és una terrassa.
Tots els pins són conservats, inclosos aquells situats dintre la “petjada” de la construcció. Aquests creuen la casa a través de reserves d’espai adaptades al seu balanceig, al seu creixement i al seu manteniment adequat.

Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal.
amb Sylvain Menaud, Laurie Baggett, Emmanuelle Delage, Christophe Hutin, Pierre Yves Portier, David Pradel, arquitectes col·laboradors.

+ info:
Lacaton & Vassal
Casa al Cap Ferret


“Lacaton & Vassal”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s