Referències: Mercat de Santa Caterina (EMBT)

embt-mercatstacaterina.jpg

EMBT (Enric Miralles + Benedetta Tagliabue)
Projecte: 2001
Construcció: 2003-05

“Ciutat Vella, a diferència d’altres districtes de Barcelona, és una ciutat completa… Potser aquesta és una de les qualitats més clares dels centres històrics. A partir d’aquí tot es complica. El plantejament existent no és capaç de gestionar la complexitat de la situació. I el planejament, en el desig d’eficàcia immediata, simplifica fins a límits insuportables les normes del joc,
1. El primer equívoc és que es pugui parlar de nou i de vell. La forma construïda té una relació complexa amb el temps. Potser, experimentar a casa nostra, al carrer Mercaders, una cosa semblant a habitar -una altra vegada- els mateixos llocs. Com si habitar no fos més que moure’s entre el temps d’un lloc…
Allò que ha aconseguit d’arribar fins avui és actual, útil, contemporani. I a més et permet de tornar enrere en el temps per continuar endavant.
2. Un altre equip és el que defensa l’enderroc com l’única possibilitat per “solucionar” les coses. Al contrari. Usar i tornar a usar. És com pensar i repensar les coses. I l’arquitectura no és més que una manera de pensar sobre la realitat.
Així, doncs, les noves construccions se sobreposen a les existents. Es barregen, es confonen i al final hauran de fer aparèixer aquest lloc amb les millors qualitats… Així, sembla lògic d’emprar termes com ara conglomerat, híbrid… termes que miren de superar la dicotomia del blanc o negre.
3. La superposició dels diferents moments en el temps ofereix l’espectacle de les possibilitats. Obren un indret al joc de les variacions. És difícil de treure conclusions més enllà del més elemental que defineix unes mínimes condicions de vida. Això no obstant, la força de les variacions constants sobre un indret ens col·loca en la línia de treball.
Repetir.
Tornar a fer de nou.
El projecte no ha d’insistir en un moment concret del temps, sinó instal·lar-se en ell.
El nostre projecte s’inicia amb la crítica al plantejament existent i proposa un model que permeti adaptar-se a la complexitat del lloc.
Una normativa atenta a alguna cosa més que a l’amplària del carrer i l’alçada edificatòria.
Un primer esquema que permeti desenvolupar la complexitat de la ciutat i que respecti els compromisos públics adquirits.
Proposem un model on no sigui tan fàcil distingir entre rehabilitació i nova construcció. On les places, el traçat continu d’eixamplaments passa per sobre del carrer com únic mecanisme urbà.
Es redueix el nombre de llocs de venda, racionalitzant els sistemes d’accessos i serveis.
Aportant espai públic i densitat residencial. Desplacem la zona comercial cap a l’Avinguda Cambó, reduint la seva secció. obrint l’antiga construcció del Mercat cap a l’interior del barri de Santa Caterina”.

+ info: http://www.mirallestagliabue.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s