071122_ correcció “Dubai bussines bay”_presentació E7

 Les diferents especialitzacions econòmiques de Dubai ens van donant pistes sobre el territori desconegut.

Las distintas especializaciones económicas de Dubai nos van dando pistas sobre el territorio desconocido.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s