071016_GIs.a_gestió d’informació s.a.

manual d’entrega

I presentem els criteris d’entrega per la millor gestió de la informació…Aparece una nueva empresa para gestionar mejor la información del curso. Damos la bienvenida a GI.S.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s