E2: Plaça desmuntable a la platja de Sant Adrià

platjastadria

“En las funciones callejeras de títeres o marionetas, el feriante acostumbra a poner en el suelo, al empezar su representación, una alfombra, un cordel, un sombrero, cualquier cosa que señale el espacio donde van a moverse sus figuras, separándolas del espacio del público. En este marco convencional, precaria y transitoriamente definido, a las figuritas les está permitido cualquier cosa”.
“El horror cristalizado” J. Quetglas

El projecte consisteix a dissenyar un espai públic desmuntable a la platja de Sant Adrià del Besòs. Un recinte que permeti reunir-se, asseure’s, descansar, ballar o acollir petites instal·lacions i actuacions a l’aire lliure. La dimensió del mateix és lliure i anirà en funció de la implantació escollida i del programa proposat. Un espai en el qual ja no només es tracta de tancar o compartimentar una superfície sinó que el sistema proposat ha d’embolcallar i definir l’espai, convertint en fonamentals temes com definir els límits i modelar la llum i l’ombra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s